Łukasz Kazimierz Bandzarewicz

@lucassus

KRUG the Perfect RSpec

Slajdy z prezentacji: The perfect RSpec

Przydatke linki

RSpec best practices

Domain objects